JVHTrans stelt deze website ter beschikking van het publiek. Op de inhoud van deze site heeft JVHTrans het auteursrecht. Van deze site mag u niets zonder voorafgaande toestemming kopiëren of veranderen.

Hoewel JVHTrans de beste inspanningen levert om zich van de juistheid van de op de website beschikbare informatie te vergewissen, garanderen wij niet dat deze informatie altijd up to date, volledig en/of juist is.

JVHTrans wijst elke uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af met betrekking tot de (vermeende) directe, indirecte of andere schade die voortvloeit uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze Internetsite of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid, volledigheid of aanpassingstermijn van de via de website beschikbaar gestelde informatie. U bent als enige aansprakelijk voor uw beslissing over het gebruik dat u van deze informatie maakt.

Sommige hyperlinks in onze Internetsite kunnen u naar sites van derden brengen. JVHTrans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beschikbaarheid van deze sites en voor de producten, services en informatie die daar worden aangeboden.